Trinnovators teknik ERSÄTTER el-kabeln som normalt sammankopplar BIL och ELNÄT.
Tekniken automatiserar anslutandet och undanröjer all kabelhantering.

Tekniken är skyddat med svenskt patent och kommer att skyddas internationellt.

 
Matrix

 

hjh

System installerat på bil.

 

 

Vi tror att en förutsättning för att plug-in fordon skall bli verklighet är att de är användarvänliga. Fordonen går ca 3-5 mil per laddning sen ska de anslutas nätet och laddas.  Alla som använt motorvärmare vet att kabeln är ett trist kapitel. Kablarna blir smutsiga och man glömmer dem eller orkar inte. Om laddning skall ske på boendeparkeringar (parkeringsgarage) är det också väldigt trångt framför bilen varför en kabelhantering inte är realistisk.

hj

Genom att automatisera anslutningen underlättas laddning/värmning för användaren, vi tog därför fram MatriX konceptet. Ett system som möjligen ser lite kul ut men gör jobbet!

Systemet utgörs av en matriskontakt och ett till detta anslutande Fantiskop. Fantiskopet utgörs av en motorpåverkad spiral där spiralen fortsätter in i en silikonslang, som flexibelt läggs in i motorutrymmet efter rambalken. Tekniken är konstruerad för eftermontering på fordon. Enkelheten medför att det beräknade priset till kund kan hamna runt 5000 kr. Dock kan man tänka sig att kostnaden för kunden minskar om energibolag, eller liknande företag, erbjuder systemet mot hyra eller tecknade av abonnemang.  Jmf dyra mobiltelefoner som blir billiga då kunden tecknar sig för ett mobiltelefonabonnemang.

hjh

Vi insåg att en ”automatiserad sladd” måste vara kostnadseffektiv och stryktålig samt enkel att eftermontera och då var robotar och induktionslösningar helt uteslutet. En robot skulle kosta för mycket och vara alldeles för känslig mot åverkan. Induktion är ineffektivt, enligt fysikens lagar, när det är flera KW som skall över och systemet skall vara litet och elegant. Förlusterna, minst 20 % i ideal fallet, blir virvelströmmar och de läckande magnetfälten skulle troligtvis reta gallfeber på diverse myndigheter. Induktion är också en mycket dyr lösning.

 Den framtagna matriskontakten är alltså en typ av utomhusanpassad förgreningsdosa à Enkel teknik anpassad för industriell tillverkning med väl etablerade metoder.

Fantiskopet är alltså en kontaktförsedd kabel i en spiral à Enkel installation på fordon. Fördelen med spiralen är att den strömförande kabeln är helt skyddad mot åverkan vilket inte är fallet med en vanlig kabel.

 Genom att systemet är så pass enkelt till konstruktion och installation blir det realistiskt.  Lösningar där parkeringsplatser skall förses med skenor i marken och liknande tror vi inte är realistiska, särskilt inte i vårt klimat med snö och plogbilar.  

 

Säkerhet - Mode 3

 

Systemet kräver ingen styrning för dockning och tillverkningskostnaden för ett helt system är mycket låg

Tidig prototyp

hjhj

 

Roslagsmentorer

 

 

Trinnovator.se © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use